Afetlere ve diğer acil durumlara müdahale etmenin yanı sıra Islamic Relief; ırk, din veya cinsiyet ayrımı yapmaksızın, yerel topluluklarla çalışarak sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Vizyonumuz

İslam inanç ve değerlerimizden yola çıkarak; toplulukların güçlendiği, sosyal yükümlülüklerin yerine getirildiği ve insanların başkalarının yaralarını sarmada tek yürek olduğu yardımsever bir dünya hayal ediyoruz.

Misyonumuz

İslami değerlerimizle örnek olacak bir şekilde; kaynaklarımızı harekete geçirmeyi, ortaklıklar kurmayı ve yerel kapasiteyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için önceliklerimiz:

 

  • Afetlerin zararını en aza indirebilmek için toplulukları güçlendirmek, toplulukların afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve topluluklara gerekli yardım, koruma ve iyileştirmeyi temin etmek.
  • Sürdürülebilir geçim kaynaklarına odaklanarak bütüncül kalkınma ve çevre korumayı desteklemek.
  • İhtiyaçlarını ve yoksulluğun temel nedenlerini dile getirebilmeleri için ötekileştirilmiş ve savunmasız insanlara yardım etmek.

 

Yardımlarımızı; ırk, siyasi görüş, cinsiyet veya inanç ayrımı yapmaksızın ve karşılığında hiçbir şey beklemeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Partnerlerimiz:

Islamic Relief, BM Mülteci Örgütü’nün uygulayıcı partneridir

Islamic Relief, BM Dünya Gıda Programı’nın uygulayıcı partneridir

Islamic Relief, Avrupa Topluluğu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Birimi’nin uygulayıcı partneridir (ECHO)

Üye Olduğumuz Kuruluşlar:

Islamic Relief, afet yardımında Uluslararası Kızılhaç, Kızılay ve STKlar’ın davranış kurallarının imzacısıdır

Islamic Relief, kadınları güçlendirmeye yönelik ortak çalışmayı desteklemek adına BM Kadınları ile Mutabakat Bildirisi imzamıştır

Islamic Relief, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde danışmanlık statüsüne sahiptir

Islamic Relief, Temel İnsani Yardım Standardı sertifikasını almaya hak kazanan ilk Müslüman kuruluştur

Islamic Relief, dünyanın ilk 500 sivil toplum örgütü listesinde 20. sırada yer almaktadır

Islamic Relief, Müslüman Yardım Dernekleri Forumunun kurucu üyesidir

Islamic Relief, Küresel Değişim Sözleşmesinin imzacısıdır

© 2022 Islamic Relief Türkiye - Tüm hakları saklıdır. Vakıf Sicil No: 8900358126 ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI