Açlık ve yetersiz beslenme dünya çapında sağlığı tehdit eden en büyük risktir. Dünyada AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalarının toplam sayısından daha fazla kişi açlık içinde yaşamaktadır. Açlığın en fazla tehdit ettiği grup ise çocuklardır. 100 milyondan fazla çocuk, olması gerekenden çok daha zayıftır. Her yıl 5 yaşın altında 3 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Dünyadaki tüm insanların gıdaya ulaşabilmesini hedefliyoruz.

Bir yerde sel, kuraklık, deprem gibi bir afet meydana geldiğinde veya bir savaş durumunda, vakit kaybetmeden afet bölgesine giderek her şeyini kaybetmiş afetzede ailelere yardım elini uzatıyoruz. Suriye, Yemen ve Nepal gibi acil yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde yaşayan ailelere gerekli yiyecekleri temin ederek zor zamanlarında sahip çıkıyoruz. Bir yandan pirinç, makarna, fasulye ve ekmek gibi temel ihtiyaçlardan oluşan aile boyu gıda kolileri dağıtıyor, diğer yandan, çocukluklarını sağlıklı yaşayabilsinler diye yetersiz beslenen çocuklar için beslenme merkezleri kuruyoruz.

Ortamın daha uygun olduğu yerlerde ise insanların yıl boyunca gıdaya ulaşabilmeleri için çiftlikler kurmalarına ve zorlu hava şartlarına dayanıklı tarlalarını sulamalarına yardımcı oluyoruz. Ailelere ve topluluklara kendi geçimlerini sağlayabilecekleri ortamı oluşturarak dışarıdan yardıma ihtiyaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Bu şekilde, söz konusu aile ve toplulukların yoksulluktan gerçek anlamda kurtulabileceğini düşünüyoruz.

© 2022 Islamic Relief Türkiye - Tüm hakları saklıdır. Vakıf Sicil No: 8900358126 ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI