Sadece sabun ve temiz suyla birçok hastalığı önleyebilir ve yalnızca bir sineklikle çocuklarımızı sıtmadan koruyabiliriz.

Hastalandığımızda sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyarız, fakat yoksul ülkelerde sağlık hizmetleri maalesef yetersizdir. Bu yüzden, ihtiyaç duyulan bölgelerde hastane ve klinikler kuruyor, mevcut sağlık merkezlerine ilaç, tıbbi ekipman ve ambulanslar temin ediyoruz.

Kriz anlarında hastalıkları önlemek için acil sağlık bakımı ve temiz su dağıtımı gibi insani yardımlarda bulunuyoruz.

Ayrıca, kriz bölgelerinde anne sağlığı programları yürütüyoruz. Bu program kapsamında çocuklara aşı, anne ve bebeklere de sağlık kontrolleri yapıyoruz. Belki daha da önemlisi, yalnızca beden sağlığıyla ilgilenmekle kalmıyor, çocuklar başta olmak üzere yakınlarını kaybetmiş ya da çatışmalar nedeniyle şiddet ve kan görüntülerine maruz kalmış olanlara terapi ve danışmanlık gibi psiko-sosyal bakım desteği sağlıyoruz.

© 2022 Islamic Relief Türkiye - Tüm hakları saklıdır. Vakıf Sicil No: 8900358126 ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI