Ortalama yıllık gelirin yalnızca 380 dolar olduğu ve nüfusun yüzde 75’inin kırsal kesimde yaşadığı Bangladeş’te, tarım herkesin geçimini sağlamakta tek başına yeterli olmuyor. Yetersiz beslenmenin yaygın olduğu ülkede okur yazarlık da bir hayli düşük.

  • Yetişkin nüfusun dörtte birinden fazlası okuma yazma bilmiyor (UNESCO, 2016)
  • 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 49’u kronik olarak yetersiz besleniyor (UNICEF, 2017)
  • Her 10 kişiden 1’i suya sınırlı erişebiliyor (WHO / UNICEF, 2015)
  • Her 10 çocuktan 3’ü beşinci yaş gününe ulaşamıyor (Asya Kalkınma Bankası, 2015)

Bangladeş’te Islamic Relief

Islamic Relief olarak, Bangladeş’teki çalışmalarımıza, 1991 yılında, kasırga mağdurlarına yardım ederek başladık. O tarhiten günümüze  2007’deki Sidr kasırgası gibi birçok acil duruma müdahale edebildik. Meydana gelen afetlerde yiyecek, barınak ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik yardımlarda bulunduk ve sonrasında, kasırga sebebiyle tahrip olmuş evleri ve altyapıları yeniden inşa etmeye başladık. Bangladeş’teki sürekli varlığımız sayesinde, Dakka’nın kenar mahallelerinden Sylhet’in kırsal alanlarına kadar, ülke genelinde birçok kalkınma projesi yürütebiliyoruz.

Bangladeş’te kasırga olaylarına sıklıkla rastlanması nedeniyle, afet risklerini azaltma faaliyetlerine öncülük ederek kasırga gibi doğal afetlerin insanlara verebileceği zararları en aza indirebilmek için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda; erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, sığınakların yapılması, sütunlar üzerine evlerin inşa edilmesi, ilk yardım ve kurtarma da dâhil gerekli eğitimlerin verilmesi ve su baskınları neticesinde mahsullerin zarar göremeyeceği tarım yöntemlerinin geliştirilmesi gibi faaliyetler düzenliyoruz.

Gerekli beceri ve kaynakların sağlanması

İslami mikro-finans ve sürdürülebilir geçim kaynakları önem verdiğimiz diğer alanlardan ikisidir. Bu kapsamda yoksul insanlara, kendilerini yoksulluktan kurtaracak gerekli beceri ve kaynakları sağlayan projeler yürütüyoruz. Çocuk refahı programımızla Bangladeş’te önemli yeniliklere yelken açıyor, bu doğrultuda, çalışan çocuklara tehlikeli işler yerine daha uygun ve güvenli alternatifler sunan bir proje düzenliyoruz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.