Yoksulluk ve gıda güvensizliği, bu kırsal ülkede yaşayan Güney Sudanlıların yaşamlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. 2011 yılında bağımsız olduğundan beri Güney Sudan’daki birçok insan, yoksulluk ve güvensizlik içinde yaşamakta. Tahminî olarak, 12 milyonun üzerinde olan nüfusun 7 milyonunu, insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunların 4,8 milyonu bir sonraki öğünlerini bulup bulamayacaklarından emin değiller.

Toplumlar arasındaki silahlı çatışmalar, istikrarsızlığı artırdı ve insanları göçe mahkûm etti. Kamu hizmetlerinin sağlanamaması, yüksek oranda işsizlik ve artan gıda fiyatları sebebiyle nüfusun yaklaşık beşte ikisi gıda güvensizliği ile karşı karşıyadır. Ayrıca, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın getirdiği yeni sıkıntılar ile birlikte ülke krize girmiş vaziyettedir.

Güney Sudan’daki birçok insan, zor koşullarda yaşamaktadır:

  • Yaklaşık 4 milyon insan ülke içerisinde veya komşu ülkelere göç etti (BM Dünya Gıda Programı, 2017).
  • Çocukların yüzde 33’ü (6 ay-5 yaş arası) kronik olarak yetersiz beslenmektedir (BM Dünya Gıda Programı, 2017).
  • Her 10 aileden 9’unun geçimi balıkçılık, ormancılık, hayvancılık ve tarıma dayanmaktadır (BM Dünya Gıda Programı, 2017).
  • Ortalama yaşam süresi yalnızca 56 yıldır (Dünya Bankası, 2015).

 

Güney Sudan’da Islamic Relief

Islamic Relief’in faaliyet gösterdiği ilk ülke, 1984’teki kıtlığa müdahale etmesiyle, Sudan olmuştur. Son yıllarda, başlıca acil durum ve kurtarma yardımlarında bulunarak ülkede çalışmalarımızı sürdürdük. Kriz döneminde yerel yönetimler, kuruluşlar, insanlar ve topluluklarla birlikte çalışarak su kaynaklarını iyileştirdik ve insanlara gıda ve geçim yardımları sağladık.

Son dönemki Doğu Afrika gıda krizinde, Afetler Acil Durum Komitesi’nin (DEC) diğer üyeleriyle birlikte çalışarak acil gıda kolileri dağıttık. Islamic Relief Doğu Afrika acil durum çağrımızın bir parçası olarak gerekli acil durum yardımlarını sağlamaya devam ediyoruz. Yardım faaliyetlerimiz, acil gıda paketleri ile tıbbi malzeme ve hijyen kitlerinin dağıtımını içermektedir. Ayrıca, su ve sanitasyon altyapısını iyileştirerek ailelerin güvenli ve temiz suya erişebilmelerini sağlıyoruz.

Devam eden acil yardım programımızın haricinde, Ramazan ve Kurban dönemlerinde her yıl gıda yardımı sağlıyoruz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.