AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Uluslararası İslami Yardım Vakfı – Islamic Relief Türkiye (“Islamic Relief”) olarak adresi olan https://www.islamicrelief.org.tr/ internet sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”)  bu siteyi ziyaretleri esnasında işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirket ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

  • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
  • Islamic Relief’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Islamic Relief’inn hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket’e ait internet sitemizi ziyaret eden kişilerin IP ve Mac adreslerinin kaydedilmesi suretiyle suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a, ç ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirket tarafından toplanmaktadır.

5. İlgili Kişinin md.11’de Belirtilen Hakları

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre [email protected]  mail adresi üzerinden ve “Akşemsettin Mah. Vatandaş Sok. No:22 Fatih/İstanbul” adresinden Islamic Relief’e başvurabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Çerez Politikası (“Politika”)çerez (“Cookie”) kullanım hususlarına ilişkin olarak Uluslararası İslami Yardım Vakfı – Islamıc Relief Türkiye (“Veri Sorumlusu”) ait “www.islamicrelief.org.tr” isimli internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından ve sitenin sonradan ziyaret edilmesi sırasında önceki girişlerde yapılan tercihlerinizin hatırlanması amacıyla oluşturulurlar. Çerezler, kullanım amaçları, kullanım süreleri ve sahipleri açısından kategorize edilebilir.

3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Oturum Çerezleri

Bu çerezleri, alışveriş sepetindeki çevrimiçi bağışlarınızı takip etmek için kullanıyoruz. Oluşturduğumuz çerezlerde kredi kartı bilgilerini saklamıyoruz. Web sitemizi kullanarak bize bağış yapabilmeniz için çerezleri etkinleştirmeniz gerekir.

Web sitelerimiz ve alt alanlarımız, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn veya Snapchat gibi üçüncü taraf web sitelerinden gömülü içerik içerebilir ve bu web sitelerinden gönderilen tanımlama bilgilerini alabilirsiniz. Islamic Relief, üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yayınlanmasını yönetmez. Çerezleri ve gizlilik bildirimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ilgili siteleri ziyaret edin.

4. Çerez Toplama Yöntemi ve Kullanma Amaçları

 İnternet sitemizde kullanılan analitik çerezler, çerez kullanımına onay vermeniz halinde internet tarayıcılarına erişim sağladığınız cihazlarınız aracılığıyla verilerinizi otomatik olarak toplamaktadır. Çerezler; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek, site verimini ve işlevselliğini artırmak, sitenin kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmak, internet sitesi üzerinde güncellemeler yapabilmek, site özelliklerini kullanıcı tercihlerine göre geliştirmek ve kişiselleştirmek, ziyaretçilerin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak gibi internet sitesinin kolay ve kaliteli kullanımının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilmekte veya çerez kullanımı engellenebilmektedir.

5. Çerez Kullanımının Engellenmesi veya Silinmesi

Çerezler kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilmekte veya çerez kullanımı engellenebilmektedir. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilir veya daha önceki engeli kaldırarak çerez toplanmasına izin verebilirsiniz. Ancak; çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz internet sitemizin kolay ve rahat kullanımının bundan etkilenebileceğini belirtmek isteriz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerez toplanmasına izin verebilir ve/veya kişiselleştirebilir ya da engelleyebilirsiniz. Veya çerez kullanımını engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.