Sadece sabun ve temiz suyla birçok hastalığı önleyebilir ve yalnızca bir sineklikle çocuklarımızı sıtmadan koruyabiliriz.

Hastalandığımızda sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyarız, fakat yoksul ülkelerde sağlık hizmetleri maalesef yetersizdir. Bu yüzden, ihtiyaç duyulan bölgelerde hastane ve klinikler kuruyor, mevcut sağlık merkezlerine ilaç, tıbbi ekipman ve ambulanslar temin ediyoruz.

Kriz anlarında hastalıkları önlemek için acil sağlık bakımı ve temiz su dağıtımı gibi insani yardımlarda bulunuyoruz.

Ayrıca, kriz bölgelerinde anne sağlığı programları yürütüyoruz. Bu program kapsamında çocuklara aşı, anne ve bebeklere de sağlık kontrolleri yapıyoruz. , Yalnızca beden sağlığıyla ilgilenmekle kalmıyor, çocuklar başta olmak üzere yakınlarını kaybetmiş ya da çatışmalar nedeniyle şiddet ve kan görüntülerine maruz kalmış olanlara terapi ve danışmanlık gibi psiko-sosyal bakım desteği sağlıyoruz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.