Temiz suya erişim, yaşayan her canlının en temel hakkı. Bizler de projelerimiz kapsamında suya ulaşması sıkıntılı olan topluluklara, yaşadıkları bölgelere göre farklı çözümler sunuyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan kuyular inşa ediyor, yeraltı suyu olmayan alanlarda ise yağmur suyu depolama sistemleri kuruyoruz. Nemli ve yağışlı mevsimlerin ardından uzun süre kurak dönemlerin yaşandığı bölgelerde, suyun yıl boyunca kullanılabilmesi için mikro barajlar ve su depoları inşa ediyoruz. 

Su temini için bir yeni bir yöntem kurmak çoğu zaman için yeterli bir yöntem değil. Bunun bilincinde olarak, bölge halkına kurduğumuz yeni düzenekler hakkında eğitim veriyor, su kaynaklarından nasıl daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde yararlanabileceklerini öğretiyoruz.

Böylece, bölgeden ayrılırken insanlara gerçek anlamda yaşam için su sağlamış oluyoruz.

 Projelerimizin insanlara yalnızca su tedariği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda faydalı bilgi ve deneyimlere kapı açan, nasıl suya erişebileceklerini, kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruyabileceğini öğreten tecrübe aracı olmasını umuyoruz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.