İslamın En Önemli İlkelerinden Biri: Zekat

Zekat sadece İslam’ın temel direği değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca insanın acısını dindirme potansiyeline sahip, devrim niteliğinde bir uygulamadır.

Allah, Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

“Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür“ (2/110)

Zekat, ihtiyaç sahiplerinin zenginler üzerindeki hakkıdır:

“İstemekten başka çıkar yol bulamayan yoksullar ve iffetlerinden dolayı isteyemeyip de zengin sanılan, böylece yardımdan mahrum kalan fakirler için, mallarında belirli bir pay vardır” (70/24-25)

Düşünün ki dünyanın en zengin on insanı zekat veriyor. 7 milyon dolardan fazla olan bu miktar, servetlerinin yalnızca %2.5’ğuna denk geliyor. Yoksullukla mücadelede böylesi büyük bir paranın etkisinin ne denli geniş olabileceğini tahmin edebilirsiniz.

Islamic Relief olarak zekatlarınızı, dünyanın en savunmasız ve yardıma muhtaç insanlarının acılarını hafifletebilmek adına, mümkün olan en etkili şekilde kullanıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda zekatlarınız sayesinde birçok hayat kurtarmayı başardık

Zekatlarınız afet ve savaş bölgelerinde yaşayan insanlar için yaptığımız projelerin önemli bir kısmını finanse ediyor. Bunlar arasında kuraklık ve açlıkla mücadele eden Doğu Afrika’daki ülkeler, iç karışıklıktan etkilenen Yemen halkı, her gün hayatta kalma mücadelesi içinde olan, Suriye gibi savaş bölgesindeki insanlar var.

Allah rızası için verdiğiniz zekatlarla hayat kurmaya ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.