Ülkedeki mevcut istikrarsızlık ve çatışmalar ülkenin durumunu daha da kötüye götürüyor. İstikrarsızlık sebebiyle gıda fiyatları yükselmekte, bu da yoksul ailelerin geçimi daha da zorlaştırmaktadır. Eğitim sisteminin oldukça zayıf olduğu Çad’da, ülke nüfusunun yarısından fazlası okuma yazma bilmemektedir.

Ülkedeki mevcut istikrarsızlık ve çatışmalar ülkenin durumunu daha da kötüye götürüyor. İstikrarsızlık sebebiyle gıda fiyatları yükselmekte, bu da yoksul ailelerin geçimi daha da zorlaştırmaktadır. Eğitim sisteminin oldukça zayıf olduğu Çad’da, ülke nüfusunun yarısından fazlası okuma yazma bilmemektedir.

Çad’daki birçok insan için hayat koşulları zordur:

  • 15 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yüzde 80’i okuma yazma bilmemekte (UNESCO, 2016).
  • Ekonominin yüzde 50’si tarıma bağlı (Dünya Bankası, 2016)
  • Ortalama yaşam süresi yaklaşık 52 yıl (Dünya Bankası, 2015)
  • Nüfusun yaklaşık yüzde 90’ı yeterli sıhhi tesise sahip değil (WHO / UNICEF, 2015)

 

Çad’da Islamic Relief

Islamic Relief, Çad’daki faaliyetlerine 2006 yılında, Darfur’daki iç savaş sırasında başladı. Binlerce kişinin Darfur’daki çatışmalardan kaçarak Çad’a sığınması, zaten kötü bir dururumda olan ülkeye daha da yük getirmiş oldu. Biz de mültecileri desteklemek adına onlara acil yardım sağladık ve sonrasında kalkınma faaliyetlerine odaklanarak Çad’da çalışmalarıma devam ettik.

 

Acil yardımın yanı sıra, çiftçilere destek sağlıyor, ülkeye su ve sağlık hizmetleri sunuyor ve Çad’daki anne sağlığı sorunlarıyla başa çıkabilmek için üreme sağlığı ve ebelik eğitimleri veriyoruz. Ayrıca Çad’ı gelecek kuraklıklardan korumak için çalışıyoruz. Kuraklık dönemlerinde tüketebilmeleri için, suyun bol olduğu zamanlarda halkın yeterli miktarda gıda üretip depolamasına yardımcı oluyoruz.

Halkı kuraklığa hazırlıyoruz

Köylerdeki insanları çoğu kez güç duruma düşüren düşük yağışlar sebebiyle, Çad’ın kuraklığa karşı önceden kendisini hazırlaması gerekmektedir. Çad’in Sila bölgesinde çalışmalarını sürdüren Islamic Relief, yıl boyunca gerekli gıdaların üretilebilmesi için 23 binden fazla kişiye araç gereç yardımı yapmakta ve arazilerin uzun yıllar sulanabilmesi için yeni kuyular açmaktadır. Ayrıca, kurak mevsimlere dayanıklı mahsuller yetiştirebilmeleri için çiftçilere tohum tedarik etmekteyiz. Böylece insanlar, mahsullerini depolayabilecek ve kuraklık dönemlerinde aç kalmayacaklardır.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.