Sürdürülebilir Geçim Projelerimiz
İnsanlara Kendi Geçim Kaynaklarıyla Yetinme Gücü Kazandırma, Bu projeler, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin ilçeleri ve kırsal bölgelerinde, bölge halkına yönelik olarak hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin bilgisini ve üretimini artırmayı hedeflemektedir. Amaç, gelir istikrarını ve geçim olanaklarını sürdürmek ve artırmak için gıda ve tarım sektörlerinde gelir ve finansal varlıkları artırarak bölge halkının dayanıklılığını güçlendirmektir.
300 hane, tarım geçim kiti ve teknik destek (ekim ve pazarlama) alarak ev içi gıda tüketimini artırmak ve gelir elde etmek için desteklenmiştir.

Sürdürülebilir geçim projelerimizle, insanlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gerekli ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle acil durumlarda yapılan tek seferlik yardımların yanı sıra, insanları kendi geçimlerini elde etmeye teşvik etmeyi ve dışarıya bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz.
İnsanlara yıllarca yiyecek, su ve barınma yardımı sağlayabiliriz. Fakat tek seferde bir geçim kaynağı oluşturarak insanların kendi işlerini kurmalarına da imkan oluşturabiliriz.

Yalnızca bir bağışınız bile birçok aileye katkı sağlayarak bu ailelerin gelecek yıllarda kendi kazançlarını sağlamalarına yardımcı olmakta.
Yetim çocuklarına bakabilmek için mücadele eden kadınlar, afet veya savaşta her şeyini kaybeden aileler için sizler de bağış yaparak sürdürülebilir çözümler sunabilirsiniz. Böylelikle bağışınız sadaka-i cariyeye, yani hayrı devam eden iyiliklere, dönüşebilir.
Peygamber efendimiz (SAV) buyurdu ki:
“İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim)
Siz de bağış yaparak bu müjdeye nail olabilirsiniz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.