Savaşta zarar gören altyapı, su ve sıhhi tesisat sistemleri yüzünden tifo, kolera ve dizanteri gibi hastalıklar ülkede kolayca yayılıyor. Gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin eksikliği, hastanelerin hastalıklarla başa çıkmasını zorlaştırıyor.

Irak’ta yaşayanlar için hayat oldukça zor:

  • 11 milyon Iraklı, insani yardıma ihtiyaç duyuyor (BM OCHA, 2017)
  • 3 milyon insan yerinden edildi (UN OCHA, 2017)
  • Her 5 haneden 1’i temiz içme suyuna erişememiyor (UNDP, 2017)

Irak’ta Islamic Relief

Islamic Relief olarak, Irak’taki çalışmalarımıza 1997’de, lösemi ve diğer hastalıkların tedavisi için hastanelere tıbbi malzeme yardımı yaparak başladık. O günlerden bugüne, Kurban bayramları ve Ramazan aylarında gıda yardımları yaparak binlerce Iraklı ailenin yanında olduk ve bire bir sponsorluk yoluyla yetim çocukları destekledik.

Son Irak savaşı başladığı esnada ülkede faaliyetlerimize devam ettiğimiz için, savaş süresince Irak halkını destekleyen az sayıdaki yardım kuruluşundan biri olduk. Gıda ve sağlık malzemeleri gibi acil durum yardımlarının yanı sıra çatışmalar sırasında ağır hasar görmüş bazı okul ve sağlık merkezlerinin onarımını gerçekleştirdik.

Bugün, enkaz altındaki Irak’ı yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. Tüberküloz tedavi merkezi kuruyor, sürdürülebilir temiz su kaynakları tedarik ediyor, okul ve sağlık merkezleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle Irak’a iltica etmiş Suriyeli ve Filistinliler de dâhil olmak üzere yerinden edilmiş binlerce insana yardım sağlıyoruz.

© 2023 Islamic Relief Türkiye - Vakfımıza, T.C. İstanbul Valiliği’nin 13.01.2023 tarih ve 364720 sayılı olurlarıyla Türkiye genelinde bir yıl boyunca yardım toplama izni verilmiştir.